Bilanca stanja

Bilanca stanja

Ob zaključku poslovnega leta za vas izdelamo tudi vsa potrebna poročila tako za DURS kot tudi za AJPES, in sicer:

  • Bilanca stanja
  • Izkaz poslovnega izida
  • Obračun davka od dohodka pravnih oseb za gospodarske družbe (d.o.o., društva)
  • Obračun davka od dohodka iz dejavnosti za samostojne podjetnike
  • Pojasnila k izkazom
  • Letna poročila

Prav tako za naše stranke izdelujemo mesečna ali kvartalna poročila poslovanja, ki lastnikom podjetja pripomorejo k lažjemu sprejemanju poslovnih odločitev.

bilanca stanja povpraševanje

Poglejte si še:


računovodstvo cenik Računovodstvo cenik | računovodski servis Računovodski servis | knjigovodstvo Knjigovodstvo | obračun plač, obračun plače Obračun plač | potni stroški, potni nalog Potni stroški
davčno svetovanje Davčno svetovanje | e-računovodstvo, online računovodstvo E-računovodstvo | bilanca stanja Bilanca stanja | obračun ddv Obračun ddv