Računovodstvo za društva

Računovodstvo za društva

Namen ustanovitve društva in delovanja društva ni pridobivanje dobička, temveč uresničevanje skupnih interesov prostovoljnih članov društva.

Z zakonom o društvih in novimi SRS 33 so se zgodile spremembe, ki narekujejo ločeno vodenje podatkov za pridobitno in nepridobitno dejavnost društev. Društva, ki opravljajo pridobitno dejavnost morajo podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz te dejavnosti voditi in izkazovati ločeno. Z ločenim vodenjem pridobitne dejavnosti društva boste davčni upravi dokazovali, da iz naslova pridobitnega dela dejavnosti društev ne ustvarjate dobička, oziroma če ga, je ta del obdavčen.

V našem računovodskem servisu bomo skupaj z vami poiskali ustrezna sodila za razvrščanje posrednih stroškov vašega društva ter ugotavljanje načina opravljanje dejavnosti, torej ali gre za pridobitne ali nepridobitne dejavnosti vašega društva. Svetovali vam bomo in poiskali rešitve na morebitne težave oziroma vprašanja, ki so bodo nanašale na računovodstvo za društva.

povpraševanje računovodstvo za društva

Poglejte si še:


računovodstvo za s.p. Računovodstvo za s.p. | računovodstvo za d.o.o. Računovodstvo za d.o.o. | računovodske storitve Računovodske storitve