Knjigovodstvo

Knjigovodstvo


Enostavno knjigovodstvo

Enostavno knjigovodstvo zasebnikov vsebuje naslednje evidence:

 • knjigo prihodkov in odhodkov,
 • knjigo ostalih terjatev in obveznosti,
 • register osnovnih sredstev,
 • evidenco knjigovodskih listin pretokov med podjetjem in gospodinjstvom lastnika.

Dvostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo zasebnikov pa vsebuje:

 • dnevnik in glavno knjigo kot temeljni poslovni knjigi ter
 • analitične evidence in druge poslovne knjige (materialno, blagovno knjigovodstvo, blagajniško poslovanje) kot pomožne knjige.
 • V našem podjetju nudimo za vsa podjetja dvostavno knjigovodstvo.

  knjigovodstvo povpraševanje

  Poglejte si še:


  računovodstvo cenik Računovodstvo cenik | računovodski servis Računovodski servis | knjigovodstvo Knjigovodstvo | obračun plač, obračun plače Obračun plač | potni stroški, potni nalog Potni stroški
  davčno svetovanje Davčno svetovanje | e-računovodstvo, online računovodstvo E-računovodstvo | bilanca stanja Bilanca stanja | obračun ddv Obračun ddv