Računovodstvo za d.o.o.

Računovodstvo za d.o.o.

Družba z omejeno odgovornostjo ali d.o.o. je kapitalska družba, ki pridobi lastnost pravne osebe z vpisom v register in katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov. Na podlagi osnovnega vložka in sorazmerno z njegovo vrednostjo v osnovnem kapitalu pridobi družbenik svoj poslovni delež, ki je izražen v odstotkih. Ker je d.o.o. kapitalska družba, zanjo velja pravilo, da družbeniki za obveznosti družbe ne odgovarjajo.

Naš računovodski servis vam s pomočjo znanja, dolgoletnih izkušenj in uvajanja sodobne informacijske tehnologije nudimo zanesljivo, ažurno in cenovno ugodno vodenje poslovnih knjig ter računovodstvo in knjigovodstvo za d.o.o.. V našem računovodstvu pri svojem delu dosledno upoštevamo slovenske računovodske standarde ter kodeks združenja računovodskih servisov. Ta nas zavezuje k odkritosti in poštenosti, upoštevanju zaupnosti informacij ter nenehnemu izobraževanju in usposabljanju.

Trudimo se zmanjšati breme dela, ki ga od vas zahteva računovodstvo in vodenje knjigovodstva ter knjigovodskih listin. Posvetimo vam naš čas ter se potrudimo ugoditi vašim željam in potrebam. Poskrbimo, da iz računovodskega stališča prejmete vse potrebne informacije za nemoteno poslovanje vašega podjetja. Hkrati vam svetujemo o poslovanju po slovenskih računovodskih standardih, kar v mnogih primerih bistveno vpliva na izkaz poslovnega uspeha vašega podjetja. Z namenom, da vas razbremenimo nepotrebnega dela, lahko opravljamo tudi plačilni promet in še mnogo drugih stvari. Vaš dragoceni čas raje namenite dejavnosti, ki vam prinaša dobiček, nam pa prepustite ukvarjanje se z računovodstvom, s papirji in birokracijo.

povpraševanje računovodstvo za d.o.o.

Poglejte si še:


računovodstvo za s.p. Računovodstvo za s.p. | računovodstvo za društva Računovodstvo za društva | računovodske storitve Računovodske storitve