Obračun plač

Obračun plač

Oseba, ki je v delovnem razmerju, mora za svoje delo prejeti plačilo. Plačilo za delo je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če so slednja določena v kolektivni pogodbi (npr. v naravi). Plačo lahko v nadaljevanju razdelimo na osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost, ter nekatere dodatke.

Obračun plač in izplačil fizičnim osebam zajema:

 • mesečni obračun plače in prispevkov za zasebnike,
 • obračun regresa, božičnice, nagrad,
 • obračun odpravnine,
 • obračun potnih stroškov,
 • obračun najemnin, dividend, obresti,
 • obračun avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb,
 • mesečno poročanje državnim institucijam (DURS, AJPES…),
 • tiskanje, kuvertiranje in pošiljanje plačilnih list,
 • obračun kreditov in izvršb,
 • letno poročanje – dohodnina, M4…
 • svetovanje pri obračunu plač.

obračun plač, obračun plače

Poglejte si še:


računovodstvo cenik Računovodstvo cenik | računovodski servis Računovodski servis | knjigovodstvo Knjigovodstvo | obračun plač, obračun plače Obračun plač | potni stroški, potni nalog Potni stroški
davčno svetovanje Davčno svetovanje | e-računovodstvo, online računovodstvo E-računovodstvo | bilanca stanja Bilanca stanja | obračun ddv Obračun ddv